web analytics

Bostäder

Utgångspunkten för Lignums hus har redan från ritbordet varit att hålla så hög kvalitet som möjligt, till lägsta möjliga kostnad men där ingen detalj förbisetts och arkitektur och design är i fokus. Husen är producerade med hållbara materialval där stor hänsyn tagits till det nordiska designarvet i gestaltning och interiör. Resultatet är smakfulla hus i nordiskt trä vars gestaltning på ett enkelt sätt kan anpassas beroende på omgivande miljö, och med ett antal variationsmöjligheter. Den första hustypen som nu lanseras är Lignums korridorshus. Läs mer nedan.

Lignums hustyper

Loftgångshus

Lanseras våren 2020