web analytics

Om Lignum

Lehto Group grundades 2008 av Hannu Lehto genom en konsolidering av olika byggverksamheter i Finland. Ambitionen var då som nu att förenkla process och metodik för fastighetsproduktion med målet att erbjuda marknaden kortare byggtider, lägre kostnader och avtal med fasta priser. Idag är Lehto Group en av Finlands ledande byggkoncerner och fastighetstillverkare. Bolaget har 1500 anställda och tillverkningen sker idag i någon av Lehtos fabriker som alla är belägna i Finland. År 2016 börsnoterades bolaget på Helsingforsbörsen och år 2018 uppgick omsättningen till 721,5 miljoner EUR. Från och med mars 2019 satsar nu Lehto på att bli en viktig aktör i Sverige med inriktning på flerfamiljshus där Lignum är den första produktserien som släpps på den svenska marknaden. Lignums målgrupp är framför allt kommuner utanför storstadskärnorna där behovet att lösa bostadsbristen är stort.

Utgångspunkten för Lignums hus har redan från ritbordet varit att hålla hög kvalitet, med fokus på arkitekturen och där ingen detalj förbisetts. Husen är producerade med hållbara materialval där stor hänsyn tagits till det nordiska designarvet i gestaltning och interiör. Resultatet är ett smakfullt hus i nordiskt trä, med ett frånpris på        ca 15 000kr/bta ex moms, där husen utgår ifrån ett antal basutformningar vars gestaltning på ett enkelt sätt kan anpassas beroende på omgivande miljö, och med ett antal variationsmöjligheter vad gäller antal våningar och lägenheter per plan. Arkitektur och design har varit en viktig aspekt i framtagningen och Lehtos egna arkitekt har varit ytterst ansvarig för gestaltning och utformning.

Hållbarhet i alla led är Lignums ledstjärna både vad gäller ekonomi och miljöpåverkan. Med Lehtos egentillverkade inredning för exempelvis kök har alla onödiga mellanhänder som annars kan påverka både pris och kvalitet tagits bort. Genom en hög färdigställandegrad i fabrik så minskar materialspillet och arbetet på plats, kortar byggtiden och minimerar riskerna/osäkerhetsfaktorerna. Allt trä kommer från nordiska skogar där principen för hållbart skogsbruk tillämpas. Det blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, där påverkan på miljön blir så liten som möjlig. De uppfyller den enklare energikravsnivån för eventuellt investeringsstöd och för den som vill finns möjligheten till Svanenmärkning.

Hör Anna Fridolin, ansvarig arkitekt på Lehto, berätta mer om Lignum

Spela videoklipp

Produktion i Lehtos egna fabriker

Volymelement

Volymelementen tillverkas torrt och säkert i Lehtos egna fabriker där lägenheterna med allt från kök till hatthylla färdigställs innan de paketeras och transporteras till arbetsplatsen.

Montaget på plats utförs sedan enligt en genomarbetad och  optimerad process framtagen utifrån Lehtos 15-åriga erfarenhet. Så mycket som möjligt utförs i fabriken för att minimera arbete på plats, korta ner byggtiden samt minska kvalitetsriskerna.

Arbetsmiljön är central och vi följer givna processer. Inga irrationella beslut fattas på arbetsplatsen utan vi följer en given manual. Vi etablerar oss, bereder mark och grundlägger, våra prefabricerade volymelement anländer till arbetsplatsen och lyfts på plats. Därefter kompletteras våra volymelement. I och med vår höga prefabriceringsgrad är mängden arbete på arbetsplatsen minimerad. Vi säkerställer funktion och kvalitet genom provning och besiktning, och lämnar över nyckelfärdiga hem när avetablering är slutförd och marken är iordningsställd. Allt detta med en leveranstid på ca 6 månader från start av produktion i fabriken.

Smart tillverkning och design är hemligheten

Med Lehtos högt industrialiserade metodik och kontrollerade tillverkningsmiljö i egna fabriker, minskas resursåtgången samtidigt som kostnader kapas och produktionstiden kortas. Beroende på markförhållandena, kan ett nyckelfärdigt hus från Lignum levereras på ca 6 månader från start av produktion i fabrik.