web analytics

Process

Steg 1

Tillsammans undersöker vi förutsättningarna för er fastighet. Om vi bedömer att Lignums hustyp passar området och dess förutsättningar, fortsätter processen. Det vi beaktar tillsammans är:
  • Detaljplan eller översiktsplan
  • Topografi
  • Övriga förutsättningar

Steg 2

Vi har ett antal olika hustyper och lägenhetsstorlekar som är optimerade för alla de krav som ställs för att få en ändamålsenlig fastighet till ett rimligt pris. I det här steget väljer ni vilka storlekar och utformning som önskas utifrån markförutsättningar. Det vi beaktar tillsammans är:
 • Att optimera byggrätt
 • Önskemål om lägenhetsfördelning
 • Maximera bostadsyta
 • Eventuella tillval

Steg 3

Här väljer ni önskat fasadmaterial och fasadkulör. Vi har dessutom tagit fram några olika taklösningar.

Det vi beaktar tillsammans är:
 • Vilket fasadmaterial som passar bäst
 • Färgsättning på fasad
 • Materialval tak

Steg 4

Den exteriöra omgivningen är också viktig för helhetskänslan. Vi kan räkna på kostnaden utifrån önskemål som träd, buskar, gräsmatta och parkering till exempel. Det vi beaktar tillsammans är:
 • Vad det finns för P-tal att ta hänsyn till
 • Uteplatser för boende
 • Bedömning av storleken på markåtgärder

Steg 5

Vi lämnar ett fast pris för hela entreprenaden. Offerten är bindande utifrån de förutsättningar vi nu känner till.

Steg 6

Efter överenskommen offert skriver vi ett exklusivt LOI som säkerställer att geoteknisk undersökning kan genomföras. Vi lägger nu också en preliminär order i våra fabriker för att säkerställa den kommunicerade leveranstiden.

Steg 7

Vi kan hjälpa er med bygglovshandlingar eller handlingar för detaljplaneprocessen. Vi genomför den geotekniska undersökningen för att säkerställa markförhållanden för att sedan ge ett slutligt fast pris. Då vi arbetar med en standardiserad process och högt industriellt byggande är i princip all projektering redan framtagen vid den här tidpunkten.

Steg 8

När alla myndighetsbeslut är klara och den geotekniska undersökningen är gjord, fastställer vi tidplanen.

Steg 9

Nu börjar det närma sig produktionsstart! Efter geoteknisk undersökning vet vi mer om markförhållandena och justerar eventuellt offerten efter behov. Vi skriver slutligt kontrakt och påbörjar produktionen.

Steg 10

Ert inflyttningsklara hus levereras och ni kan välkomna era boende till sina nya hem.